Het Verhaal

Sensa Zorg is dit jaar druk bezig om Groene Zorg te implementeren
voor zowel cliënten als medewerkers.


We hechten veel waarde aan de natuurlijke omgeving en willen dit graag goed benutten om de gezondheid & welzijn, van zowel de cliënten als medewerkers, te ondersteunen!

Het is ons opgevallen dat kinderen die in een grote stad wonen zoals bijvoorbeeld Haarlem, met name Schalkwijk, over het algemeen een ‘gebrek aan natuurbeleving’ hebben. Deze term duidt het gebrek aan samenzijn met levende natuur aan en dat heeft een negatieve invloed op de gezondheid, het geestelijk welbevinden en op veel andere gebieden, waaronder het vermogen om te voelen dat je echt leeft. Tot de oorzaken van de ‘aandoening’ behoren het verlies van open ruimten, een nadruk op teamsporten ten koste van individueel ontdekken en spelen, concurrentie van elektronische media en soms een ‘cultuur van angst’, waarbij mensen bang zijn om natuurgebieden te bezoeken of zelfs in de buitenlucht te komen.

De laatste jaren wordt er ook veel onderzoek verricht naar de relatie tussen natuur en gezondheid. De conclusie luidt eigenlijk steeds dat kinderen echt gezonder zijn in een groene omgeving. Er bestaan logische verklaringen voor het gezondheidseffect van de natuur. Buiten vang je zonlicht en daglicht, wat de productie van vitamine D aanwakkert. Daglicht zorgt ook voor een betere afstelling van de biologische klok, waardoor de hormoonhuishouding en het slaap- en eetpatroon beter worden gereguleerd. Het verblijf buiten in de natuur heeft dus vele gezonde effecten: het reduceert stress, bevordert sociale contacten en kan als bijkomend effect de luchtvervuiling verminderen, wat goed is voor longklachten. Kortom: de natuur werkt als een ‘groene’ vitamine en deze ‘green exercise’ zou zich zelfs kunnen ontwikkelen als een medische ingreep of als ‘buitentherapie’ op recept.


Het effect voor kinderen.

Uit recent onderzoek naar depressie, ADD, lichamelijke gezondheid, overgewicht bij kinderen en de epidemie van inactiviteit (criminaliteit), blijkt dat de buitenlucht een goed tegengif is voor al deze problemen. Teveel zitten kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, terwijl jongeren die er drie dagen met de rugzak op uit trekken, meer creativiteit en betere cognitieve vermogens vertonen. Ook hebben kinderen en jongeren die meer tijd doorbrengen in de buitenlucht, minder kans om bijziendheid te ontwikkelen. De ogen kunnen in een natuurlijke omgeving meer ronddwalen, waardoor meer afwisseling optreedt tussen ver en nabij kijken, wat de oogspieren traint. Daarnaast draagt het met elkaar ‘buiten bezig zijn’ bij aan de sociale ontwikkeling.

Projectopzet.

Het plan is om een Tiny Forest te realiseren met een natuurspeeltuin in Schalkwijk te Haarlem. We hebben ons oog laten vallen op een stuk grond achter de Molenwiek school, zodat de schoolkinderen hier ook gebruik van kunnen maken. De locatie is en blijft openbaar voor iedereen. Onze missie is om voor elk huidige cliënt van Sensa Zorg een boom te planten. Mede omdat onze cliënten grotendeels een multiculturele achtergrond hebben en letterlijk hun wortels hier hebben i.p.v. land van herkomst. Naast het bijdragen aan de natuur, biodiversiteit, buiten spelen voor kinderen in een krachtwijk (Schalkwijk) willen wij ook iets betekenen tegen polarisatie..

Plant een boom